DhcpAddressPrinter

Bu çizim, DHCP üzerinden bir IP adresi almak ve bir Arduino Ethernet kalkanı kullanarak elde edilen adresi yazdırmak için Ethernet kütüphanesine giden DHCP uzantılarını kullanır.

DHCP, Ethernet.begin (mac) çağrıldığında bir IP adresi atamak için kullanılır. DHCP kullanmak, çizimin boyutunu önemli ölçüde artırır. LocalIP () işlevini kullanarak, atanan IP adresi Seri Monitör üzerinden gönderilir.

Gerekli Donanım

Devre

Ethernet kalkanı, bir WIZNet Ethernet denetleyicisini SPI veri yolu üzerinden Arduino veya Genuino kartlarına bağlamanızı sağlar. Ethernet denetleyici yongasına SPI bağlantısı için yonga seçimi olarak ICSP başlık pimlerini ve pin 10'u kullanır. Ethernet kalkanının sonraki modellerinde de bir SD Kart bulunur. Dijital pim 4, SD karttaki ikincil seçim pimini kontrol etmek için kullanılır.

Kalkan bir Ethernet kablosuyla bir ağa bağlanmalıdır. Programdaki ağ ayarlarını ağınıza uygun olacak şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

Fritzing kullanılarak geliştirilen görüntü . Daha fazla devre örneği için Fritzing proje sayfasına bakın

Yukarıdaki görüntüde, Arduino veya Genuino kartı Ethernet kalkanının altına istiflenecektir.

kod

/*
  DHCP-based IP printer

  This sketch uses the DHCP extensions to the Ethernet library
  to get an IP address via DHCP and print the address obtained.
  using an Arduino Wiznet Ethernet shield.

  Circuit:
   Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13

  created 12 April 2011
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  modified 02 Sept 2015
  by Arturo Guadalupi

 */


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02
};

void setup() {
  // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
  //Ethernet.init(10);  // Most Arduino shields
  //Ethernet.init(5);   // MKR ETH shield
  //Ethernet.init(0);   // Teensy 2.0
  //Ethernet.init(20);  // Teensy++ 2.0
  //Ethernet.init(15);  // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
  //Ethernet.init(33);  // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet

  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // start the Ethernet connection:
  Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
      Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
    } else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
      Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
    }
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    while (true) {
      delay(1);
    }
  }
  // print your local IP address:
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop() {
  switch (Ethernet.maintain()) {
    case 1:
      //renewed fail
      Serial.println("Error: renewed fail");
      break;

    case 2:
      //renewed success
      Serial.println("Renewed success");
      //print your local IP address:
      Serial.print("My IP address: ");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      break;

    case 3:
      //rebind fail
      Serial.println("Error: rebind fail");
      break;

    case 4:
      //rebind success
      Serial.println("Rebind success");
      //print your local IP address:
      Serial.print("My IP address: ");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      break;

    default:
      //nothing happened
      break;
  }
}
[Kodu Al]

See Also