RemoteDueBlink

Bu temel Blink örneğinin özel bir sürümüdür. Arduino Yazılımı (IDE) tarafından sunulan uzaktan yükleme özelliğini ( WiFi veya Ethernet üzerinden) kullanarak bir DUE panosuna ve bir Yún kalkanına taslak yükleme olasılığının nasıl etkinleştirileceğini göstermek için yapılmıştır.

Uzaktan yükleme için Arduino Due hazırlanıyor

Temel Blink eklenen tek talimat checkForRemoteSketchUpdate() fonksiyonu. Adın önerdiği gibi, bu talimat panoya yüklenecek yeni bir çizim olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Yeni bir çizim yüklemeden önce flaşı silmeniz gerektiğinden bu yalnızca Son Tarihinde gereklidir. USB bağlantı noktalarından birini kullanarak bir çizim yüklediğinizde aynı işlem otomatik olarak gerçekleştirilir.
Uzaktan yükleme özelliğini etkinleştirmek için bu çizimi USB kablosuyla ilk kez yüklemeniz ve ardından setup () işlevinin başlangıcında diğer tüm çizimlere checkForRemoteSketchUpdate() işlevini checkForRemoteSketchUpdate() emin olun. Eklemeyi unutursanız, çizimi USB bağlantı noktası üzerinden tekrar yüklemeniz gerekir; uzaktan yükleme işlevini durdurmak isteğe bağlı bir seçenek olabilir.

Donanım gerekli

 • Arduino DUE kartı
 • Yún kalkanı (isteğe bağlı, daha sonra WiFi üzerinden uzaktan yükleme için)

Devre

Kroki sonra bir sonraki yükleme yun Shield ve WiFi kullanabilir, USB kullanarak yüklenmelidir.

Kod

Çizimin tamamı aşağıdadır:

/*
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
  Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
  pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
  the documentation at http://www.arduino.cc

  This example code is in the public domain.

  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald

  modified by Marco Brianza to show the remote sketch update feature on Arduino Due using Yún Shield
 */


#include <Bridge.h>

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  checkForRemoteSketchUpdate();
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(100);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(100);              // wait for a second
}
[Kodu Al]

See Also

 • Bridge Library- Köprü Kütüphanesine referansınız
 • Bridge- Analog ve dijital pinlere erişmek için basit REST tarzı çağrılar
 • Console Ascii Table- Konsola yazdırılan eksiksiz bir ASCII tablosu
 • Console Pixel- Konsoldan bir LED'i açma ve kapatma
 • Console Read- Console.read () işlevini kullanarak köprüden gelen verileri okuma
 • Data Logger- Üç analog sensörden bir SD karta veri kaydedin.
 • File Write- Dosya Yún dosya sistemine nasıl yazılır.
 • Http Client- İnternete bağlanan ve içeriği indiren temel bir HTTP istemcisi.
 • Http Client Console- Bağlanan, içeriği indiren ve WiFi ve Konsol kullanarak içeriği gösteren HTTP istemcisi.
 • Mailbox Read Message- Köprü kitaplığını kullanarak Posta Kutusu adlı ileti sırasını okuma.
 • Process- Bir Yún kullanarak linux süreçleri nasıl çalıştırılır.
 • Shell Commands- Bir Yún kullanarak linux kabuk komutları nasıl çalıştırılır.
 • Temperature Web Panel- Yún'ın yerleşik web sunucusu üzerinden bir analog girişten veri sunma.
 • Time check- Bridge üzerinden Linux'tan zamanı alır, sonra saatleri, dakikaları ve saniyeleri ayrıştırır.
 • WiFi Status- Wifi bağlantınızın durumu hakkında bilgi yazdırır.
 • Yún First Configuration- Seri Monitör ve USB bağlantı noktasını kullanarak Yún cihazınızı kolayca yapılandırın.
 • Serial Terminal- Yún'ın 32U4 işlemcisini, Yún'daki Linux tarafı için seri terminal olarak kullanın.