ScanNetworks

Bu örnek, Arduino WiFi kalkanı ile 802.11b / g ağlarını tarar. Arduino Software (IDE) seri monitörünüz, kart ve görebildiği ağlar hakkında bilgi yazdıracaktır. Bir ağa bağlanmaz.

Gerekli Donanım

 • Arduino WiFi Kalkanı
 • Kalkan uyumlu Arduino veya Genuino kartı

Devre

WiFi kalkanı, HDG104 modülüne SPI bağlantısı için 10, 11, 12 ve 13 pinlerini kullanır. Dijital pim 4, SD karttaki ikincil seçim pimini kontrol etmek için kullanılır.

WiFi kalkanının görebildiği ağları görüntülemek için seri monitörünüzü açın. Kalkan bilgisayarınız kadar ağ görmeyebilir.

Yukarıdaki görüntüde, kart WiFi kalkanının altına istiflenecektir.

Kod


/*
 
 This example prints the Wifi shield's MAC address, and
 scans for available Wifi networks using the Wifi shield.
 Every ten seconds, it scans again. It doesn't actually 
 connect to any network, so no encryption scheme is specified.
 
 Circuit:
 * WiFi shield attached
 
 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 21 Junn 2012
 by Tom Igoe and Jaymes Dec
 */


#include 
#include 

void setup() {
 //Initialize serial and wait for port to open:
 Serial.begin(9600); 
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
 }

 // check for the presence of the shield:
 if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
  Serial.println("WiFi shield not present"); 
  // don't continue:
  while(true);
 } 

 String fv = WiFi.firmwareVersion();
 if( fv != "1.1.0" )
  Serial.println("Please upgrade the firmware");

 // Print WiFi MAC address:
 printMacAddress();

 // scan for existing networks:
 Serial.println("Scanning available networks...");
 listNetworks();
}

void loop() {
 delay(10000);
 // scan for existing networks:
 Serial.println("Scanning available networks...");
 listNetworks();
}

void printMacAddress() {
 // the MAC address of your Wifi shield
 byte mac[6];           

 // print your MAC address:
 WiFi.macAddress(mac);
 Serial.print("MAC: ");
 Serial.print(mac[5],HEX);
 Serial.print(":");
 Serial.print(mac[4],HEX);
 Serial.print(":");
 Serial.print(mac[3],HEX);
 Serial.print(":");
 Serial.print(mac[2],HEX);
 Serial.print(":");
 Serial.print(mac[1],HEX);
 Serial.print(":");
 Serial.println(mac[0],HEX);
}

void listNetworks() {
 // scan for nearby networks:
 Serial.println("** Scan Networks **");
 int numSsid = WiFi.scanNetworks();
 if (numSsid == -1)
 { 
  Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
  while(true);
 } 

 // print the list of networks seen:
 Serial.print("number of available networks:");
 Serial.println(numSsid);

 // print the network number and name for each network found:
 for (int thisNet = 0; thisNet

See Also