EEPROMIteration

Arduino ve Genuino kartlarındaki mikro denetleyicide, kart kapatıldığında (küçük bir sabit sürücü gibi) değerleri tutulan 512 bayt EEPROM: bellek bulunur.

Bu örneğin amacı, farklı yaklaşımlarla tüm EEPROM bellek alanından nasıl geçileceğini göstermektir. Sağlanan kod tek başına çalışmaz, ancak başka bir yerde kullanılacak kod parçacıklarının bir artımı olarak kullanılmalıdır.

Gerekli Donanım

  • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için devre yok.

Şemalar

Kod

/***
    eeprom_iteration example.

    A set of example snippets highlighting the
    simplest methods for traversing the EEPROM.

    Running this sketch is not necessary, this is
    simply highlighting certain programming methods.

    Written by Christopher Andrews 2015
    Released under MIT licence.
***/


#include <EEPROM.h>

void setup() {

  /***
    Iterate the EEPROM using a for loop.
  ***/


  for (int index = 0 ; index < EEPROM.length() ; index++) {

    //Add one to each cell in the EEPROM
    EEPROM[ index ] += 1;
  }

  /***
    Iterate the EEPROM using a while loop.
  ***/


  int index = 0;

  while (index < EEPROM.length()) {

    //Add one to each cell in the EEPROM
    EEPROM[ index ] += 1;
    index++;
  }

  /***
    Iterate the EEPROM using a do-while loop.
  ***/


  int idx = 0;  //Used 'idx' to avoid name conflict with 'index' above.

  do {

    //Add one to each cell in the EEPROM
    EEPROM[ idx ] += 1;
    idx++;
  } while (idx < EEPROM.length());


} //End of setup function.

void loop() {}
[Kodu Al]

See Also

  • EEPROM library reference
  • EEPROM Clear- EEPROM belleğinin içeriğini “0” ile doldurur.
  • EEPROM Read- EEPROM'da saklanan değerleri okur ve Seri üzerine yazdırır.
  • EEPROM Write- A0'dan okunan değerleri EEPROM'a kaydeder.
  • EEPROM Crc- EEPROM içeriğinin CRC'sini bir diziymiş gibi hesaplar.
  • EEPROM Put- Değişken anlambilim kullanarak değerleri EEPROM'a koyun (EEPROM.write () öğesinden farklıdır).
  • EEPROM Get- EEPROM'dan değerler alın ve seri halinde kayan nokta olarak yazdırın.
  • EEPROM Update- EEPROM ömrünü uzatmak için A0'dan okunan değerleri EEPROM'a kaydeder ve değeri yalnızca farklıysa yazar.