EsploraPong

Esplora ile bilgisayarınızda Pong oynamak ister misiniz? Bu örnek size nasıl olduğunu gösterir.

Bu örnek bir İşleme taslağı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İşlem, açık kaynaklı bir programlama ortamıdır. Esplora, kaydırıcıyı ve düğmeleri okur ve USB üzerinden seri olarak İşleme taslağına veri gönderir ve İşleme, Pong oyununda kürekleri taşımak için gelen verileri kullanır.

Eğer yoksa İşleme , bilgisayarınızda yüklü indirmek İşleme sitesinden ve kurulum talimatlarını izleyin.

Kaydırıcı ve butonlar kullanan Esplora tahtası

Kod

Bu örnek, kaydırıcının ve üç düğmenin durumunu seri olarak bilgisayara gönderir. İlişkili İşleme çizimi, kürekleri ve oyunun durumunu kontrol etmek için seri verileri okur.

Veriler her zaman aynı sırada gönderilir: kaydırıcı, düğme 1, düğme 3, düğme 4. Veriler virgülle ayrılır. Son düğmeyi gönderen Serial.println () komutu da yeni satır karakteri gönderir. İşleme taslağı, tüm sensör verilerinin ne zaman alınacağını bilmek için yeni satırı arar.

NOT: Bir bilgisayardaki seri bağlantı noktalarına aynı anda yalnızca bir program tarafından erişilebilir. Arduino IDE'nin Seri Monitörü açıksa, İşleme Kroki Esplora'nın seri bağlantı noktasına erişemez. Benzer şekilde, İşleme çizimi hala çalışıyorsa, Seri Monitörü açamaz veya Esplora'nızı yeniden programlayamazsınız.

/*
  Esplora Pong

 This  sketch connects serially to a Processing sketch to control a Pong game.
 It sends the position of the slider and the states of three pushbuttons to the
 Processing sketch serially, separated by commas. The Processing sketch uses that
 data to control the graphics in the sketch.

 The slider sets a paddle's height
 Switch 1 is resets the game
 Switch 2 resets the ball to the center
 Switch 3 reverses the players

 You can play this game with one or two Esploras.

 Created on 22 Dec 2012
 by Tom Igoe

 This example is in the public domain.
 */


#include <Esplora.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);     // initialize serial communication
}

void loop() {
  // read the slider and three of the buttons
  int slider = Esplora.readSlider();
  int resetButton = Esplora.readButton(SWITCH_1);
  int serveButton = Esplora.readButton(SWITCH_3);
  int switchPlayerButton = Esplora.readButton(SWITCH_4);

  Serial.print(slider);                // print the slider value
  Serial.print(",");                   // add a comma
  Serial.print(resetButton);           // print the reset button value
  Serial.print(",");                   // add another comma
  Serial.print(serveButton);           // print the serve button value
  Serial.print(",");                   // add another comma
  Serial.println(switchPlayerButton);  // print the last button with a newline
  delay(10);                           // delay before sending the next set
}
[Kodu Al]

See Also