EsploraAccelerometer

Bu çizim ivmeölçerden değerlerin nasıl okunacağını gösterir. Çalışırken görmek için, bilgisayarınızda Arduino seri monitörünü açın ve kartı eğin. Tahtayı yatırırken her eksen için ivmeölçer değerlerini göreceksiniz.

Gerekli Donanım

  • Arduino Esplora

Devre

Bu örnek için yalnızca Arduino Esplora'nız gereklidir. Esplora'yı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve Arduino'nun Seri Monitörünü açın.

Esplora'dan bilgisayarınıza veri göndermek için ivmeölçer

Kod

Bilgisayarınıza veri göndermek için bir seri bağlantı açmanız gerekir. Esplora'da 9600 baud'da seri bağlantı noktası açmak için Serial.begin () kullanın.

Esplora.readAccelerometer () işlevi, değerleri ivmeölçerden alır. Hangi eksenden okuduğunuzu söyleyen bir argümana ihtiyacı var: X_AXIS, Y_AXIS veya Z_AXIS. Her eksen size 0 ile 1023 arasında bir değer verecektir.

Değerleri Seri Monitöre göndermek için Seri.print () öğesini çağırırsınız . Esplora bağlandığında ve Seri Monitör açıkken, saniyede iki kez böyle bildirilen değerleri görmeye başlamalısınız:

x: 6 y: -128 z: 27 x: 2 y: -138 z: 19 x: 9 y: -137 z: 20

/*
  Esplora Accelerometer

 This  sketch shows you how to read the values from the accelerometer.
 To see it in action, open the serial monitor and tilt the board. You'll see
 the accelerometer values for each axis change when you tilt the board
 on that axis.

 Created on 22 Dec 2012
 by Tom Igoe

 This example is in the public domain.
 */


#include <Esplora.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);        // initialize serial communications with your computer
}

void loop() {
  int xAxis = Esplora.readAccelerometer(X_AXIS);    // read the X axis
  int yAxis = Esplora.readAccelerometer(Y_AXIS);    // read the Y axis
  int zAxis = Esplora.readAccelerometer(Z_AXIS);    // read the Z axis

  Serial.print("x: ");      // print the label for X
  Serial.print(xAxis);      // print the value for the X axis
  Serial.print("\ty: ");    // print a tab character, then the label for Y
  Serial.print(yAxis);      // print the value for the Y axis
  Serial.print("\tz: ");    // print a tab character, then the label for Z
  Serial.println(zAxis);    // print the value for the Z axis

  delay(500);              // wait half a second (500 milliseconds)
}
[Kodu Al]

See Also