KeyboardSerial

Bu örnek, seri bağlantı noktasından gelen bir baytı dinler. Alındığında, kart bilgisayara bir tuş vuruşu gönderir. Gönderilen tuş vuruşu alınandan daha yüksektir, bu nedenle seri monitörden bir "a" gönderirseniz, bilgisayara bağlı karttan bir "b" alırsınız. Bir "1", "2" döndürür ve bu şekilde devam eder.

Not: Keyboard.print () komutunu kullandığınızda, Leonardo, Micro veya Due kartı bilgisayarınızın klavyesini devralır! Bu işlevle bir çizim çalıştırırken bilgisayarınızın kontrolünü kaybetmemenizi sağlamak için Keyboard.print () öğesini aramadan önce güvenilir bir kontrol sistemi kurduğunuzdan emin olun. Bu çizim, yalnızca kart seri bağlantı noktası üzerinden bir bayt aldıktan sonra bir Klavye komutu göndermek için tasarlanmıştır.

Gerekli Donanım

  • Arduino Leonardo, Micro veya Due board

Devre

Kartınızı bir mikro USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Programlandıktan sonra seri monitörünüzü açın ve bir bayt gönderin. Kart bir sayı daha yüksek bir tuş vuruşu ile cevap verecektir.

Kod

/*
  Keyboard test

  For the Arduino Leonardo, Micro or Due

  Reads a byte from the serial port, sends a keystroke back.
  The sent keystroke is one higher than what's received, e.g. if you send a,
  you get b, send A you get B, and so forth.

  The circuit:
  - none

  created 21 Oct 2011
  modified 27 Mar 2012
  by Tom Igoe

  This example code is in the public domain.

  http:egitim.aspx?e=KeyboardSerial
*/


#include "Keyboard.h"

void setup() {
  // open the serial port:
  Serial.begin(9600);
  // initialize control over the keyboard:
  Keyboard.begin();
}

void loop() {
  // check for incoming serial data:
  if (Serial.available() > 0) {
    // read incoming serial data:
    char inChar = Serial.read();
    // Type the next ASCII value from what you received:
    Keyboard.write(inChar + 1);
  }
}
[Kodu Al]

See Also