EsploraSoundSensor

Bu çizim, mikrofon sensörünün nasıl okunacağını gösterir. Mikrofon 0 (toplam sessizlik) ile 1023 (gerçekten yüksek) arasında değişecektir. Yeşil LED için parlaklık seviyesini ayarlamak için ses seviyesini kullanır. Sensörün okumasını kullanırken (örneğin, LED'in parlaklığını ayarlamak için), sensörün okumasını minimum ve maksimum arasında bir aralıkla eşlersiniz.

Gerekli Donanım

  • Arduino Esplora

Devre

Bu örnek için yalnızca Arduino Esplora'nız gereklidir. Esplora'yı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve Arduino'nun Seri Monitörünü açın.

Esplora'dan bilgisayarınıza veri göndermek için mikrofon

Kod

Bilgisayarınıza veri göndermek için bir seri bağlantı açmanız gerekir. Esplora'da 9600 baud'da seri bağlantı noktası açmak için Serial.begin () kullanın.

Esplora.readMicrophone () işlevi, değeri mikrofondan alır. Size 0 ile 1023 arasında bir değer verecektir.

Değerleri Seri Monitöre göndermek için Seri.print () öğesini çağırırsınız . Esplora bağlandığında ve Seri Monitör açıkken, şu şekilde bildirilen değerleri görmeye başlamalısınız:

sound level: 172 Green brightness: 42 sound level: 74 Green brightness: 18 sound level: 153 Green brightness: 38 sound level: 67 Green brightness: 16 sound level: 93 Green brightness: 23 sound level: 110 Green brightness: 27

/*
  Esplora Sound Sensor

 This  sketch shows you how to read  the microphone sensor. The microphone
will range from 0 (total silence) to 1023 (really loud).
 When you're using the sensor's reading (for example, to set the brightness
 of the LED), you map the sensor's reading to a range between the minimum
 and the maximum.

 Created on 22 Dec 2012
 by Tom Igoe

 This example is in the public domain.
 */


#include <Esplora.h>

void setup() {
  // initialize the serial communication:
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // read the sensor into a variable:
  int loudness = Esplora.readMicrophone();

  // map the sound level to a brightness level for the LED:
  int brightness = map(loudness, 0, 1023, 0, 255);
  // write the brightness to the green LED:
  Esplora.writeGreen(brightness);


  // print the microphone levels and the LED levels (to see what's going on):
  Serial.print("sound level: ");
  Serial.print(loudness);
  Serial.print(" Green brightness: ");
  Serial.println(brightness);
  // add a delay to keep the LED from flickering:
  delay(10);
}
[Kodu Al]

See Also