Wifi101ScanNetworks

Bu örnek, Arduino WiFi Shield 101 veya MKR1000 kartıyla 802.11b / g ağları tarar. Arduino Software (IDE) seri monitörünüz, kart ve görebildiği ağlar hakkında bilgi yazdıracaktır. Bir ağa bağlanmaz.

Gerekli Donanım

  • Arduino WiFi Kalkanı 101
  • Arduino veya Genuino Zero kartı

veya

  • MKR1000

Devre

Dijital pim 7, WiFi Shield 101 ile kart arasında el sıkışma pimi olarak kullanılır ve kullanılmamalıdır.

WiFi kalkanı 101'in görebildiği ağları görüntülemek için Arduino Yazılımı (IDE) seri monitörünüzü açın. Kalkan bilgisayarınız kadar ağ görmeyebilir.

Yukarıdaki görüntüde, Arduino veya Genuino Zero kartı WiFi kalkanının altında istiflenecekti.

Kod

/*

 This example  prints the WiFi shield's MAC address, and
 scans for available WiFi networks using the WiFi shield.
 Every ten seconds, it scans again. It doesn't actually
 connect to any network, so no encryption scheme is specified.

 Circuit:
 * WiFi shield attached

 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 21 Junn 2012
 by Tom Igoe and Jaymes Dec
 */#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>

void setup() {
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue:
    while (true);
  }

  // Print WiFi MAC address:
  printMacAddress();

  // scan for existing networks:
  Serial.println("Scanning available networks...");
  listNetworks();
}

void loop() {
  delay(10000);
  // scan for existing networks:
  Serial.println("Scanning available networks...");
  listNetworks();
}

void printMacAddress() {
  // the MAC address of your WiFi shield
  byte mac[6];

  // print your MAC address:
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC: ");
  printMacAddress(mac);
}

void listNetworks() {
  // scan for nearby networks:
  Serial.println("** Scan Networks **");
  int numSsid = WiFi.scanNetworks();
  if (numSsid == -1)
  {
    Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
    while (true);
  }

  // print the list of networks seen:
  Serial.print("number of available networks:");
  Serial.println(numSsid);

  // print the network number and name for each network found:
  for (int thisNet = 0; thisNet < numSsid; thisNet++) {
    Serial.print(thisNet);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(WiFi.SSID(thisNet));
    Serial.print("\tSignal: ");
    Serial.print(WiFi.RSSI(thisNet));
    Serial.print(" dBm");
    Serial.print("\tEncryption: ");
    printEncryptionType(WiFi.encryptionType(thisNet));
    Serial.flush();
  }
}

void printEncryptionType(int thisType) {
  // read the encryption type and print out the name:
  switch (thisType) {
    case ENC_TYPE_WEP:
      Serial.println("WEP");
      break;
    case ENC_TYPE_TKIP:
      Serial.println("WPA");
      break;
    case ENC_TYPE_CCMP:
      Serial.println("WPA2");
      break;
    case ENC_TYPE_NONE:
      Serial.println("None");
      break;
    case ENC_TYPE_AUTO:
      Serial.println("Auto");
      break;
  }
}

void printMacAddress(byte mac[]) {
  for (int i = 5; i >= 0; i--) {
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
    }
    Serial.print(mac[i], HEX);
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    }
  }
  Serial.println();
}
[Kodu Al]

See Also

  • WiFi library- WiFi101 Kütüphanesi için referansınız.
  • WiFi Shield- WiFi 101 Shield ürün detayları.
  • MKR1000- MKR1000 kartı için ürün detayları.