WiFiNINAScanNetworks

Bu örnek, bu kitaplığı destekleyen kartlardan biriyle 802.11b / g ağını tarar. Arduino Software (IDE) seri monitörünüz, kart ve görebildiği ağlar hakkında bilgi yazdıracaktır. Bir ağa bağlanmaz.

Devre

WiFi modülü kartınıza entegre edilmiştir ve bu öğreticinin çalışması için herhangi bir özel devreye ihtiyacınız yoktur.

Arduino MKR WiFi 1010
Arduino MKR VIDOR 4000
Arduino UNO WiFi Rev.2


Lütfen dikkat: Bu üç kart, WiFi modülünü iletişim kurmak ve seçmek için özel pinler kullanır, bu nedenle başlık pinlerine bağlı mevcut dijital pinlerin kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Kod

WiFi modülünün görebildiği ağları görüntülemek için Arduino Yazılımı (IDE) seri monitörünüzü açın. Kalkan bilgisayarınız kadar ağ görmeyebilir.

/*

 This example  prints the board's MAC address, and
 scans for available Wifi networks using the NINA module.
 Every ten seconds, it scans again. It doesn't actually
 connect to any network, so no encryption scheme is specified.

 Circuit:
 * Board with NINA module (Arduino MKR WiFi 1010, MKR VIDOR 4000 and UNO WiFi Rev.2)

 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 21 Junn 2012
 by Tom Igoe and Jaymes Dec
 */#include <SPI.h>
#include <WiFiNINA.h>

void setup() {
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // check for the WiFi module:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  }

  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  }

  // print your MAC address:
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC: ");
  printMacAddress(mac);
}

void loop() {
  // scan for existing networks:
  Serial.println("Scanning available networks...");
  listNetworks();
  delay(10000);
}

void listNetworks() {
  // scan for nearby networks:
  Serial.println("** Scan Networks **");
  int numSsid = WiFi.scanNetworks();
  if (numSsid == -1) {
    Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
    while (true);
  }

  // print the list of networks seen:
  Serial.print("number of available networks:");
  Serial.println(numSsid);

  // print the network number and name for each network found:
  for (int thisNet = 0; thisNet < numSsid; thisNet++) {
    Serial.print(thisNet);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(WiFi.SSID(thisNet));
    Serial.print("\tSignal: ");
    Serial.print(WiFi.RSSI(thisNet));
    Serial.print(" dBm");
    Serial.print("\tEncryption: ");
    printEncryptionType(WiFi.encryptionType(thisNet));
  }
}

void printEncryptionType(int thisType) {
  // read the encryption type and print out the name:
  switch (thisType) {
    case ENC_TYPE_WEP:
      Serial.println("WEP");
      break;
    case ENC_TYPE_TKIP:
      Serial.println("WPA");
      break;
    case ENC_TYPE_CCMP:
      Serial.println("WPA2");
      break;
    case ENC_TYPE_NONE:
      Serial.println("None");
      break;
    case ENC_TYPE_AUTO:
      Serial.println("Auto");
      break;
    case ENC_TYPE_UNKNOWN:
    default:
      Serial.println("Unknown");
      break;
  }
}


void printMacAddress(byte mac[]) {
  for (int i = 5; i >= 0; i--) {
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
    }
    Serial.print(mac[i], HEX);
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    }
  }
  Serial.println();
}
[Kodu Al]

See Also