BareMinimum

Bu örnek, bir çizimin Arduino Software (IDE) üzerinde düzgün bir şekilde derlenmesi için gereken minimum minimum kodu içerir: setup() yöntemi ve loop() yöntemi.

Gerekli Donanım

  • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için yalnızca Arduino veya Genuino Board'unuza ihtiyaç vardır.

Kod

Çizim başladığında setup() işlevi çağrılır. Değişkenleri, pin modlarını başlatmak, kitaplıkları kullanmaya başlamak vb. İçin kullanın. Kurulum işlevi kartın her açılışından veya sıfırlanmasından sonra yalnızca bir kez çalışır.

Bir setup() işlevi oluşturduktan sonra, loop() işlevi adının önerdiğini kesin olarak yapar ve art arda dönerek programınızın çalışırken değişmesine ve yanıt vermesine izin verir. Çiziminizin loop() bölümündeki kod, kartı aktif olarak kontrol etmek için kullanılır.

Aşağıdaki kod aslında hiçbir şey yapmaz, ancak yapısı, herhangi bir taslağa başlamak için kopyalamak ve yapıştırmak için kullanışlıdır. Ayrıca kodunuzda nasıl yorum yapacağınızı da gösterir.

İki eğik çizgi (//) ile başlayan satırlar derleyici tarafından okunmaz, böylece istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. İki eğik çizgi, yorumları aynı satırda tutmak için işlevsel koddan sonra konabilir. Kodunuzu bu şekilde yorumlamak, hem kendinize hem de başkalarına programınızın adım adım nasıl çalıştığını açıklamada özellikle yardımcı olabilir.


void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}

See Also