I2SInputSerialPlotter

Bu örnek, bir I2S mikrofonundan gelen seri çizici I2S ses verilerinin nasıl okunacağını ve görüntüleneceğini gösterir.

Gerekli Donanım

Devre

Bu örneği çalıştırmak için, kartı ve I2S mikrofonunu resimde gösterildiği gibi I2S veri yolunu kullanarak bağlamanız yeterlidir. Görüntü MKRZero içindir ; sıfır ve MKR1000 için uygun pinleri çizimin başında, yorumlarda bulabilirsiniz.

Kod

/*
 This example reads audio data from an Invensense's ICS43432 I2S microphone
 breakout board, and prints out the samples to the Serial console. The
 Serial Plotter built into the Arduino IDE can be used to plot the audio
 data (Tools -> Serial Plotter)

 Circuit:
 * Arduino/Genuino Zero, MKR family and Nano 33 IoT
 * ICS43432:
   * GND connected GND
   * 3.3V connected to 3.3V (Zero, Nano) or VCC (MKR)
   * WS connected to pin 0 (Zero) or 3 (MKR) or A2 (Nano)
   * CLK connected to pin 1 (Zero) or 2 (MKR) or A3 (Nano)
   * SD connected to pin 9 (Zero) or A6 (MKR) or 4 (Nano)

 created 17 November 2016
 by Sandeep Mistry
 */


#include <I2S.h>

void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  // A baud rate of 115200 is used instead of 9600 for a faster data rate
  // on non-native USB ports
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // start I2S at 8 kHz with 32-bits per sample
  if (!I2S.begin(I2S_PHILIPS_MODE, 8000, 32)) {
    Serial.println("Failed to initialize I2S!");
    while (1); // do nothing
  }
}

void loop() {
  // read a sample
  int sample = I2S.read();

  if (sample) {
    // if it's non-zero print value to serial
    Serial.println(sample);
  }
}
[Kodu Al]

See Also

  • I2S library- I2S Kütüphanesi referansınız.
  • MKRZero- MKRZero kartı için ürün detayları.
  • SimpleTone- I2S üzerinden basit bir ton oluşturun.