StepperOneStepAtATime

Step motorlar, benzersiz tasarımları nedeniyle, herhangi bir geri bildirim mekanizması olmadan yüksek doğrulukta kontrol edilebilir. Bir dizi mıknatıs ile monte edilen bir kademenin şaftı, belirli bir sırayla pozitif ve negatif olarak yüklenen ve küçük "adımlarda" tam olarak ileri veya geri hareket eden bir dizi elektromanyetik bobin tarafından kontrol edilir.

İki tip step vardır, Unipolars ve Bipolars ve hangi tipte çalıştığınızı bilmek çok önemlidir. Motorların her biri için farklı bir devre vardır. Örnek kod her iki motoru da kontrol edecektir. Motorunuzu nasıl bağlayacağınız hakkında bilgi için tek kutuplu ve iki kutuplu motor şemalarına bakın.

Bu örnekte motor her seferinde bir adım çok yavaş adım atacaktır. Bunu, kademenizin dört telinin doğru pimlere bağlandığını test etmek için kullanabilirsiniz. Doğru bağlanmışsa, tüm adımlar aynı yönde olmalıdır. Bu çizimi, motorunuzun bir devirde gerçekleştirdiği adım sayısını saymak için de kullanabilirsiniz.

Step, tek kutuplu veya iki kutuplu motorlar için 8, 9, 10 ve 11 numaralı dijital pimlerle kontrol edilir. Tek kutuplu bir step kullanıyorsanız Arduino veya Genuino kartı bir U2004 Darlington Dizisine veya bipolar motorunuz varsa SN754410NE H-Bridge'e bağlanır .

İki türün farklılıkları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Tom Igoe'un step motorlardaki sayfasına bakınız .

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu
 • step motor
 • U2004 Darlington Dizisi (tek kutuplu bir step kullanılıyorsa)
 • SN754410ne H-Bridge (bipolar step kullanıyorsanız)
 • kendi step için uygun güç kaynağı
 • bağlantı telleri
 • breadboard

devreler

Aşağıda hem unipolar hem de bipolar stepler için devreler bulacaksınız. Her iki durumda da, doğrudan Arduino veya Genuino kartınızdan güç için çok fazla çekildikleri için step motorlarınızı harici bir güç kaynağından beslemek en iyisidir.

Not: Aşağıdaki her iki devre de dört telli konfigürasyonlardır. İki kablo yapılandırması sağlanan kodla çalışmaz.

Tek Kutuplu Step Devresi ve Şematik

Tek Kutuplu Motor Düğmesi Devresi

Tek Kutuplu Motor Düğmesi Şeması

Bipolar Step Devre ve şematik

Bipolar Motor Topuzu Devresi

Bipolar Motor Düğmesi Şeması

Kod

Hem unipolar hem de bipolar stepler için/*
 Stepper Motor Control - one step at a time

 This program drives a unipolar or bipolar stepper motor.
 The motor is attached to digital pins 8 - 11 of the Arduino.

 The motor will step one step at a time, very slowly. You can use this to
 test that you've got the four wires of your stepper wired to the correct
 pins. If wired correctly, all steps should be in the same direction.

 Use this also to count the number of steps per revolution of your motor,
 if you don't know it. Then plug that number into the oneRevolution
 example to see if you got it right.

 Created 30 Nov. 2009
 by Tom Igoe

 */

#include 

const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor

// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);

int stepCount = 0;     // number of steps the motor has taken

void setup() {
 // initialize the serial port:
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // step one step:
 myStepper.step(1);
 Serial.print("steps:");
 Serial.println(stepCount);
 stepCount++;
 delay(500);
}

See Also