DhcpChatServer

Bu örnek bir Ethernet kalkanı kullanarak bir Telnet sunucusuna bağlanır. Sunucudan gelen iletiler seri bağlantı noktası üzerinden yazdırılır. Mesajlar uzak sunucuya seri olarak da gönderilebilir. Seri Monitör bu amaç için iyi çalışır.

Bu sürüm DHCP kullanarak bir IP adresi almaya çalışır. Ethernet.begin (mac) çağrıldığında DHCP üzerinden bir IP adresi atanabilir. DHCP uzantılarını kullanırken, çizim boyutu önemli ölçüde artar.

Gerekli Donanım

Yazılım Gerekli

  • Bir telnet sunucusu
  • Alternatif olarak, İşleme'nin bu amaç için iyi çalışan bir ChatServer örneği vardır

Devre

Ethernet kalkanı, bir WIZNet Ethernet denetleyicisini SPI veri yolu üzerinden Arduino veya Genuino kartlarına bağlamanızı sağlar. Ethernet denetleyici yongasına SPI bağlantısı için yonga seçimi olarak ICSP başlık pimlerini ve pin 10'u kullanır. Ethernet kalkanının sonraki modellerinde de bir SD Kart bulunur. Dijital pim 4, SD karttaki ikincil seçim pimini kontrol etmek için kullanılır.

Kalkan bir Ethernet kablosuyla bir ağa bağlanmalıdır. Programdaki ağ ayarlarını ağınıza uygun olacak şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

Fritzing kullanılarak geliştirilen görüntü . Daha fazla devre örneği için Fritzing proje sayfasına bakın

Yukarıdaki görüntüde, Arduino veya Genuino kartı Ethernet kalkanının altına istiflenecektir.

Kod

/*
 DHCP Chat  Server

 A simple server that distributes any incoming messages to all
 connected clients.  To use, telnet to your device's IP address and type.
 You can see the client's input in the serial monitor as well.
 Using an Arduino Wiznet Ethernet shield.

 THis version attempts to get an IP address using DHCP

 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13

 created 21 May 2011
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 modified 02 Sept 2015
 by Arturo Guadalupi
 Based on ChatServer example by David A. Mellis

 */


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network.
// gateway and subnet are optional:
byte mac[] = {
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02
};
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
IPAddress myDns(192, 168, 1, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);

// telnet defaults to port 23
EthernetServer server(23);
bool gotAMessage = false; // whether or not you got a message from the client yet

void setup() {
  // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
  //Ethernet.init(10);  // Most Arduino shields
  //Ethernet.init(5);   // MKR ETH shield
  //Ethernet.init(0);   // Teensy 2.0
  //Ethernet.init(20);  // Teensy++ 2.0
  //Ethernet.init(15);  // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
  //Ethernet.init(33);  // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet

  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // start the Ethernet connection:
  Serial.println("Trying to get an IP address using DHCP");
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // Check for Ethernet hardware present
    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
      Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
      while (true) {
        delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
      }
    }
    if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
      Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
    }
    // initialize the Ethernet device not using DHCP:
    Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet);
  }
  // print your local IP address:
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());

  // start listening for clients
  server.begin();
}

void loop() {
  // wait for a new client:
  EthernetClient client = server.available();

  // when the client sends the first byte, say hello:
  if (client) {
    if (!gotAMessage) {
      Serial.println("We have a new client");
      client.println("Hello, client!");
      gotAMessage = true;
    }

    // read the bytes incoming from the client:
    char thisChar = client.read();
    // echo the bytes back to the client:
    server.write(thisChar);
    // echo the bytes to the server as well:
    Serial.print(thisChar);
    Ethernet.maintain();
  }
}
[Kodu Al]

See Also