Dimmer

Bu örnekte, bir LED'in parlaklığını kontrol etmek için kişisel bilgisayardan Arduino veya Genuino kartına nasıl veri gönderileceği gösterilmektedir. Veriler, her biri 0 ila 255 arasında değişen ayrı ayrı baytlar halinde gönderilir. Çizim bu baytları okur ve bunları LED'in parlaklığını ayarlamak için kullanır.

Bilgisayarın seri bağlantı noktasına erişebilen herhangi bir yazılımdan kartlara bayt gönderebilirsiniz. İşleme ve Max / MSP sürüm 5 örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu
 • LED
 • 220 ohm direnç

Yazılım Gerekli

Devre

220 ohm akım sınırlama direncini bir seri LED ile dijital pim 9'a bağlayın. LED'in uzun, pozitif ayağı (anot), dirençten gelen çıkışa, daha kısa, negatif bacak (katot) toprağa bağlı olmalıdır.

büyütmek için resme tıklayın

Şematik

büyütmek için resme tıklayın

Kod

/*
  Dimmer

  Demonstrates sending data from the computer to the Arduino board, in this case
  to control the brightness of an LED. The data is sent in individual bytes,
  each of which ranges from 0 to 255. Arduino reads these bytes and uses them to
  set the brightness of the LED.

  The circuit:
  - LED attached from digital pin 9 to ground.
  - Serial connection to Processing, Max/MSP, or another serial application

  created 2006
  by David A. Mellis
  modified 30 Aug 2011
  by Tom Igoe and Scott Fitzgerald

  This example code is in the public domain.

  http:egitim.aspx?e=Dimmer
*/


const int ledPin = 9;      // the pin that the LED is attached to

void setup() {
  // initialize the serial communication:
  Serial.begin(9600);
  // initialize the ledPin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  byte brightness;

  // check if data has been sent from the computer:
  if (Serial.available()) {
    // read the most recent byte (which will be from 0 to 255):
    brightness = Serial.read();
    // set the brightness of the LED:
    analogWrite(ledPin, brightness);
  }
}

/* Processing code for this example

  // Dimmer - sends bytes over a serial port

  // by David A. Mellis
  // This example code is in the public domain.

  import processing.serial.*;
  Serial port;

  void setup() {
    size(256, 150);

    println("Available serial ports:");
    // if using Processing 2.1 or later, use Serial.printArray()
    println(Serial.list());

    // Uses the first port in this list (number 0). Change this to select the port
    // corresponding to your Arduino board. The last parameter (e.g. 9600) is the
    // speed of the communication. It has to correspond to the value passed to
    // Serial.begin() in your Arduino sketch.
    port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

    // If you know the name of the port used by the Arduino board, you can specify
    // it directly like this.
    //port = new Serial(this, "COM1", 9600);
  }

  void draw() {
    // draw a gradient from black to white
    for (int i = 0; i < 256; i++) {
      stroke(i);
      line(i, 0, i, 150);
    }

    // write the current X-position of the mouse to the serial port as
    // a single byte
    port.write(mouseX);
  }

*/


/* Max/MSP v5 patch for this example

----------begin_max5_patcher----------
1008.3ocuXszaiaCD9r8uhA5rqAeHIa0aAMaAVf1S6hdoYQAsDiL6JQZHQ2M
YWr+2KeX4vjnjXKKkKhhiGQ9MeyCNz+X9rnMp63sQvuB+MLa1OlOalSjUvrC
ymEUytKuh05TKJWUWyk5nE9eSyuS6jesvHu4F4MxOuUzB6X57sPKWVzBLXiP
xZtGj6q2vafaaT0.BzJfjj.p8ZPukazsQvpfcpFs8mXR3plh8BoBxURIOWyK
rxspZ0YI.eTCEh5Vqp+wGtFXZMKe6CZc3yWZwTdCmYW.BBkdiby8v0r+ST.W
sD9SdUkn8FYspPbqvnBNFtZWiUyLmleJWo0vuKzeuj2vpJLaWA7YiE7wREui
FpDFDp1KcbAFcP5sJoVxp4NB5Jq40ougIDxJt1wo3GDZHiNocKhiIExx+owv
AdOEAksDs.RRrOoww1Arc.9RvN2J9tamwjkcqknvAE0l+8WnjHqreNet8whK
z6mukIK4d+Xknv3jstvJs8EirMMhxsZIusET25jXbX8xczIl5xPVxhPcTGFu
xNDu9rXtUCg37g9Q8Yc+EuofIYmg8QdkPCrOnXsaHwYs3rWx9PGsO+pqueG2
uNQBqWFh1X7qQG+3.VHcHrfO1nyR2TlqpTM9MDsLKNCQVz6KO.+Sfc5j1Ykj
jzkn2jwNDRP7LVb3d9LtoWBAOnvB92Le6yRmZ4UF7YpQhiFi7A5Ka8zXhKdA
4r9TRGG7V4COiSbAJKdXrWNhhF0hNUh7uBa4Mba0l7JUK+omjDMwkSn95Izr
TOwkdp7W.oPRmNRQsiKeu4j3CkfVgt.NYPEYqMGvvJ48vIlPiyzrIuZskWIS
xGJPcmPiWOfLodybH3wjPbMYwlbFIMNHPHFOtLBNaLSa9sGk1TxMzCX5KTa6
WIH2ocxSdngM0QPqFRxyPHFsprrhGc9Gy9xoBjz0NWdR2yW9DUa2F85jG2v9
FgTO4Q8qiC7fzzQNpmNpsY3BrYPVJBMJQ1uVmoItRhw9NrVGO3NMNzYZ+zS7
3WTvTOnUydG5kHMKLqAOjTe7fN2bGSxOZDkMrBrGQ9J1gONBEy0k4gVo8qHc
cxmfxVihWz6a3yqY9NazzUYkua9UnynadOtogW.JfsVGRVNEbWF8I+eHtcwJ
+wLXqZeSdWLo+FQF6731Tva0BISKTx.cLwmgJsUTTvkg1YsnXmxDge.CDR7x
D6YmX6fMznaF7kdczmJXwm.XSOOrdoHhNA7GMiZYLZZR.+4lconMaJP6JOZ8
ftCs1YWHZI3o.sIXezX5ihMSuXzZtk3ai1mXRSczoCS32hAydeyXNEu5SHyS
xqZqbd3ZLdera1iPqYxOm++v7SUSz
-----------end_max5_patcher-----------

*/
[Kodu Al]

İşleme Kodu

Yukarıdaki kod örneğindeki İşleme çizimi, LED'i kısmak için bilgisayarın seri bağlantı noktasını panoya gönderir.

Maksimum kod

Yukarıdaki kod örneğindeki Max / MSP düzeltme eki aşağıdaki resme benzer. Kopyalayın ve yeni bir yama penceresine yapıştırın.

See Also

 • serial()
 • serial.read()
 • analogRead()
 • analogWrite()

 • ASCIITable- Arduino'nun gelişmiş seri çıkış fonksiyonlarını gösterir.
 • Graph- Verileri bilgisayara gönderin ve İşlemde grafiğini çizin.
 • Midi- Seri olarak MIDI not mesajları gönderin.
 • MultiSerialMega- Arduino ve Genuino Mega'da bulunan iki seri bağlantı noktasını kullanın.
 • PhysicalPixel- İşleme veya Maks / MSP'den kartınıza veri göndererek bir LED'i açın ve kapatın.
 • ReadASCIIString- Bir LED'in solması için virgülle ayrılmış bir tamsayı dizesi ayrıştırın.
 • SerialCallResponse- Bir çağrı ve yanıt (el sıkışma) yöntemi kullanarak birden çok değişken gönderin.
 • SerialCallResponseASCII- Bir çağrı ve yanıt (el sıkışma) yöntemi kullanarak birden çok değişken gönderin ve göndermeden önce değerleri ASCII kodlayın.
 • SerialEvent- SerialEvent () kullanımını gösterir.
 • VirtualColorMixer- Arduino'dan bilgisayarınıza birden çok değişken gönderin ve bunları İşleme veya Maks / MSP'de okuyun.