StringLengthTrim

length() komutunu kullanarak Dizelerin uzunluğunu alabilir veya trim () komutunu kullanarak fazladan karakterleri kaldırabilirsiniz. Bu örnek her iki komutun nasıl kullanılacağını gösterir.

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için devre yoktur, ancak kartınızın bilgisayarınıza USB ile bağlanması ve Arduino Yazılımının (IDE) seri monitör penceresinin açık olması gerekir.

Kod

trim() , bir String'in başında veya sonunda yabancı boşluk karakterleri olduğunu bildiğinizde ve onlardan kurtulmak istediğinizde kullanışlıdır. Boşluk , yer kaplayan ancak görülmeyen karakterleri ifade eder. Tek boşluk (ASCII 32), sekme (ASCII 9), dikey sekme (ASCII 11), form besleme (ASCII 12), satır başı (ASCII 13) veya yeni satırı (ASCII 10) içerir. Aşağıdaki örnek, kırpmadan önce ve sonra boşluk içeren bir Dize gösterir:


/*
 String length() and trim()

 Examples of how to use length() and trim() in a String

 created 27 Jul 2010
 modified 2 Apr 2012
 by Tom Igoe

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringLengthTrim
*/

void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }

 // send an intro:
 Serial.println("\n\nString length() and trim():");
 Serial.println();
}

void loop() {
 // here's a String with empty spaces at the end (called white space):
 String stringOne = "Hello!    ";
 Serial.print(stringOne);
 Serial.print("<--- end of string. Length: ");
 Serial.println(stringOne.length());

 // trim the white space off the string:
 stringOne.trim();
 Serial.print(stringOne);
 Serial.print("<--- end of trimmed string. Length: ");
 Serial.println(stringOne.length());

 // do nothing while true:
 while (true);
}

See Also