StringReplace

String replace() işlevi, belirli bir karakterin tüm örneklerini başka bir karakterle değiştirmenize olanak tanır. Bir Dizenin alt dizelerini farklı bir alt dizeyle replace için replace komutunu da kullanabilirsiniz.

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için devre yoktur, ancak kartınızın bilgisayarınıza USB ile bağlanması ve Arduino Yazılımının (IDE) seri monitör penceresinin açık olması gerekir.

Kod

Dikkat: Dizenin kendisinden daha fazla olan bir alt dizeyi değiştirmeye çalışırsanız, hiçbir şey değiştirilmez. Örneğin:

String stringOne = "<html><head><body>"; String stringTwo = stringOne.replace("<html><head></head><body></body></html>", "Blah");

Bu durumda, kod derlenecektir, ancak stringOne değişmeden kalacaktır, çünkü değiştirilen alt dize String'in kendisinden daha fazladır.


/*
 String replace()

 Examples of how to replace characters or substrings of a String

 created 27 Jul 2010
 modified 2 Apr 2012
 by Tom Igoe

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringReplace
*/

void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }

 // send an intro:
 Serial.println("\n\nString replace:\n");
 Serial.println();
}

void loop() {
 String stringOne = "";
 Serial.println(stringOne);
 // replace() changes all instances of one substring with another:
 // first, make a copy of the original string:
 String stringTwo = stringOne;
 // then perform the replacements:
 stringTwo.replace("<", "

See Also