MKRMotorCarrier

MKRMotorCarrier library

Bu kütüphane MKR Motor taşıyıcıyı kullanmanıza izin verir. Kalkan mikro servo motorları, dc motorları ve kodlayıcılı dc motorları destekler. Bu nedenle, bu kütüphane işlevlere sahiptir ve bu donanımı desteklemek için nesneler oluşturur. Herhangi bir nesneyi manuel olarak başlatmanız gerekmez, " MKRMotorShield .h" veya " MKRMotorCarrier .h" eklediğinizde otomatik olarak oluşturulurlar.

Bu kütüphaneyi kullanmak için
#include < MKRMotorCarrier .h>

Oluşturulan nesneler:

  • servo1, servo2, servo3 and servo4 for micro servo motor
  • M1, M2, M3, and M4 for dc motors
  • encoder1 and encoder2
  • pid1 and pid2


Nesneler aşağıdaki gibi gruplanmalıdır:

  • pid1 - M1 - encoder1
  • pid2 - M2 - encoder2

Nesneler