SoftwareSerial

SoftwareSerial Kütüphanesi

Arduino donanımı, 0 ve 1 pinlerinde seri bağlantı için dahili desteğe sahiptir (bu da USB bağlantısı yoluyla bilgisayara gider). Yerel seri destek, UART adı verilen bir donanım (yonga içine yerleştirilmiş) aracılığıyla gerçekleşir. Bu donanım, Atmega çipinin 64 bayt seri tamponunda yer olduğu sürece diğer görevler üzerinde çalışırken seri iletişim almasını sağlar.

SoftwareSerial kütüphanesi, işlevselliği çoğaltmak için yazılım kullanarak Arduino'nun diğer dijital pinlerinde seri iletişime izin vermek için geliştirilmiştir (dolayısıyla " SoftwareSerial " adı). 115200 bps hıza kadar birden fazla yazılım seri portuna sahip olmak mümkündür. Bir parametre, bu protokolü gerektiren cihazlar için ters sinyalin etkinleştirilmesini sağlar.

1.0 ve sonraki sürümlerde bulunan SoftwareSerial sürümü Mikal Hart'ın NewSoftSerial kütüphanesine dayanmaktadır.

Bu kütüphaneyi kullanmak için
#include < SoftwareSerial .h>

Sınırlamalar

Kütüphane aşağıdaki bilinen sınırlamalara sahiptir:

  • If using multiple software serial ports, only one can receive data at a time.
  • Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, so only the following can be used for RX: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52, 53, A8 (62), A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 (67), A14 (68), A15 (69).
  • Not all pins on the Leonardo and Micro support change interrupts, so only the following can be used for RX: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
  • On Arduino or Genuino 101 the current maximum RX speed is 57600bps
  • On Arduino or Genuino 101 RX doesn't work on Pin 13

Projeniz eşzamanlı veri akışı gerektiriyorsa, Paul Stoffregen'in AltSoftSerial kütüphanesine bakın . AltSoftSerial , temel SoftwareSerial ile ilgili diğer bazı sorunların üstesinden gelir, ancak kendi sınırlamaları vardır. Daha fazla bilgi için AltSoftSerial sitesine bakın.

Örnekler
Fonksiyonlar