Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri kurs ortamında, farklı disiplinlerle bağlantı kurarak, bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır.

Öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

style switcher
 • Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlar. Hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler işbirliği içinde sınıf arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulurlar.
 • Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu yaklaşımda çeşitli bilgiler arasındaki lişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Proje Destekli Eğitim’de “proje” daha fazla öğrenilmeye değer bir konunun çocuklar tarafından derinlemesine incelenmesi anlamına gelir. Proje önerileri öğretmen veya çocuk tarafından rastlantıyla ortaya çıkarılan bir olay ya da problem ile ilgili olabilir. Proje yaklaşımı ile derinlemesine yapılan incelemeler sırasında çocuklar kendi çözümlerini bulurken öğretmen sorunları biçimlendirir, çocukların çözüm ve kaynak bulmalarına yardımcı olarak kolaylaştırıcı rolünü üstlenir. Proje sonunda bir sonuç ürün ortaya koyulur.
 • Proje Destekli Eğitim bir metottan çok, bir yaklaşım tarzıdır. Projeler, küçük çocukların dramatik oyun, el işi ve resim gibi aktiviteleir, okul dışındaki yaşamlarıyla bağlantı kurarak zenginleştirir. Soru sorma ve araştırma yapmanın yanı sıra çocuklar, aktivitelerine kendileri karar verir; sorun çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar; öğrendiklerini paylaşırlar; projelerde edindikleri bilgileri kullanabilirler.
 • Daha kolay öğrenmelerini sağlar.
 • Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir.
 • Alanın konularına ilgi duymalarını sağlar.
 • Öğrencilerin yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
 • Öğrencilere kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.
 • Öğrencilere eleştirici düşünme yeteneği kazandırır.
 • Öğrencileri problem çözme tekniklerini bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirilmelerini sağlar.
 • Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim tekniklerini geliştirme imkanı sağlar.
 • Öğrencilerin kendilerine güvenlerini artırır.
 • Öğrencilerin, bilim adamlarının çaba ve çalışmalarının değerini ve güçlüğünü anlamalarını sağlar.
 • Araştırma konusu ile ilgili alanda yetenekli öğrencilerin bu alana yönelip, bu alandaki ilk çalışmalarına başlamalarını sağlar.
 • Öğrencilerin boş zamanlarını yararlı ve anlamlı etkinliklerle doldurmalarını sağlar.
 • Yaratıcılığa özendirir.
 • Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.
 • Pratik deneyim kazandırır.
 • Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir.
 • Motivasyonu artırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
 • Öğrenciler bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.
 • Öğrenciye başarma duygusu tattırır.
 • Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.
 • Hem yavaş öğrenen hem de zeki öğrenciler için kullanılır.