Potansiyometre İle Led Işık Seviyesini Ayarlama (Kodlu)


Amaç


Potansiyometreyi sola çevirdiğimizde Led lambanın ışığı azalacak, sağa çevirdiğimizde ışık artacak.

Gerekli Malzemeler


Adet Ürün Adı Açıklama Resim Bağlantı
1 Arduino Uno
1 Breadboard
1 Led
1 Potansiyometre
1 Direnç 100 ohm
6 Erkek-Erkek Jumper Kablo

Proje Şeması


Açıklama


Potansiyometre her yerde karşılaştığımız açıp kapama düğmesidir. Teknik olarak ayarlı dirençtir. Geçen elektrik miktarını ayarlamamızı sağlar. Hoparlör ses seviyesi veya masa lambanızın ışık şiddetini ayarlamak gibi çok çeşitli kullanım alanları vardır. Yaptığı iş tam olarak sol ve sağ bacaklarına gelen elektrik seviyesinden ne kadar kullanacağımızdır. Örnek olarak sol bacağa 0 Volt yani GND bağladık. Sağ bacağa 5V bağladık. Potansiyometreden ölçtüğümüz değere göre Arduino'nun PWM çıkışına bağlanmış led lambaya 'map' komutu ile orantılanmış olarak değer göndererek led lambanın ışık şiddeti değiştiriliyor. Eğer sağa çevirirsek sağ tarafta 5V olduğundan Potansiyometrenin orta bacağından geçen elektrik artar. Sola çevirirsek sol bacakta 0 Volt olduğundan orta bacaktan geçen elektrik azalır.

Kodlar


void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT); // 3 numaralı dijital pini elektrik verecek şekilde çıkış olarak tanımlıyoruz.

}

void loop() {
  // Analog pinlerden veri okumak için analogRead() komutu kullanıyoruz.
  analogWrite(3,map(analogRead(0),0,1023,0,255)); // 'map' komutu Potansiyometreden gelen 0-1023 arası değeri, dijital çıkış PWM 0-255 arası değere orantılaması için kullanılmıştır. 
  // Dijital pinlerden analog çıkış için 'analogWrite' komutu ile istenilen miktarda elektrik çıkışı sağlanıyor.
}

Kodu İndir


PotansiyometreLedSeviyesiniAyarlama_Kodlu.zip