LM35 İle Isı Ölçme ve LCD Ekrana Yazdırma


Amaç


LM35 ile ısı ölçerek, bunu 16x2 I2C modüllü LCD ekrana yazdıracağız.

Gerekli Malzemeler


Adet Ürün Adı Açıklama Resim Bağlantı
1 Arduino Uno
1 Breadboard
1 LM35
1 LCD ekran (16x2) I2C modüllü
9 Erkek-Erkek Jumper Kablo

Proje Şeması


Açıklama


Ekrana yazdırmada kullanacağımız LCD ekranı I2C modüllü olanı seçtik. Standart modelde çok fazla kablo kullanmamız gerektiğinden, I2C modülü eklenmiş olanı kullanmak çok daha kolay olacaktır.

Kodumuzun başında " #include " komutu ile 2 adet kütüphane ekliyoruz. " Wire " kütüphanesi Arduino IDE programı ile beraber geliyor, fakat "LiquidCrystal_I2C" kütüphanesini sonradan eklememiz gerekiyor. " Taslak > library ekle > Kütüphaneleri Yönet " bölümünden "LiquidCrystal I2C" isimli ve yazarı "Frank de Brabander" kütüphanesini kuruyoruz.

" setCursor " komutu biz nasıl bir yazı yazacağımızda, yazıyı yazacağımız yeri görmemiz için ince uzun bir çizgi (imleç) yanıp sönüyorsa, lcd panelde de yazıyı nereye yazacağımızı belirlemek için " setCursor " komutu ile imleci yazacağımız bölgeye konumlandırıyoruz.
" analogRead(0) / 9.31 " komutu ile Analog 0 dan gelen veriyi 9,31 sayısına bölerek, santigrat değere çeviriyoruz.
" lcd.print " komutu ile ekrana yazdırıyoruz.

Kodlar


// Taslak > library ekle bölümünden de " Wire " kütüphanesini ekleyebilirsiniz.
#include <Wire.h>
//  Eğer bu kütüphane sisteminizde yoksa " Taslak > library ekle > Kütüphaneleri Yönet " bölümünden "LiquidCrystal I2C" isimli ve yazarı "Frank de Brabander" kütüphanesini kurmanız gerekmektedir.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// burada kullanacağımız lcd ekrana bir isim veriyoruz ben " lcd " ismini verdim.
// " 0x27 " I2C bağlantı numarası, burayı değiştirmiyoruz.
// " 16 " ve " 2 " kullandığımız lcd panelin sütün ve satır sayısı.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup()
{
  lcd.init(); // lcd ekranı başlatıyoruz.
  lcd.backlight(); // ekranın arka ışığını açıyoruz.
}

void loop()
{
  lcd.setCursor(0, 0); // lcd panelin hangi noktasından yazdırmaya başlayacağımızı belirliyoruz. İlk rakam sütun, ikinci rakam satır. Sayısal sistemlerde ilk konum 0-sıfır dan başlar.
  lcd.print(analogRead(0) / 9.31); // Analog 0 dan gelen veriyi 9,31 sayısına bölerek, santigrat değere çevirip, lcd ekrana yazdırıyoruz.
  delay(100); // ekranın çok hızlı değişmemesi için 100 milisaniye bekletme koyuyoruz.
}

Kodu İndir


LM35_isi_olcum_ve_lcd_ekrana_yazdirma.rar