Veri Okuma (Potansiyometre)


Amaç


Sensörlerden gelen verileri nasıl okuyacağız.

Gerekli Malzemeler


Adet Ürün Adı Açıklama Resim Bağlantı
1 Arduino Uno
1 Breadboard
1 Potansiyometre
5 Erkek-Erkek Jumper Kablo

Proje Şeması


Proje Resimler


Resim - Serial Port Ekranını Açma.PNG


Açıklama


Resimde kırmızı ile işaretli bölümden Serial Port ekranını açtığımızda ekranda aşağı doğru akan sayılar göreceğiz. Potansiyometreyi sola-sağa çevirdiğimizde gönderdiğimiz gerilim (voltaj) değiştiğinden okunan sayı değeri de değişecektir.

Potansiyometre sol ve sağ bacakları arasındaki gerilim (voltaj) farkını seçmemize yarar. Eğer sol bacağa GND (0V - sıfır volt) bağlayıp, sağ bacağa 5V bağlar isek, potansiyometre en solda iken orta bacaktan hiç elektrik geçmeyecektir. Sağa doğru çevirmeye başladığımızda voltaj artacak ve en sağda iken orta bacaktan 5V elektrik akımı verilecektir. Gerçekte potansiyometre ayarlı bir dirençtir. Geçen elektrik miktarını sınırlandırma ayarını yapabiliyoruz. Borudan akan suyu musluk ile kontrol etmek gibi.

Veriyi analog bölümden okumamızın nedeni, digital pin'ler sadece 0 ve 1 okur, yani sadece elektrik var veya yok olarak algılar, arasını göremez. Analog pin'ler 0-1023 arasında veri okuyabilir. Biz potansiyometreyi en sola çevirdiğimizde 0V-sıfır volt, potansiyometrenin orta bacağından 0V geçeceğinden analog pin 0 veya ufak parazitler ile 0'a yakın bir değer gösterecektir. En sağa çevirdiğimizde 5V çıkışı yapacağında 1023 veya yakın değeri alacağız. Potansiyometreyi ortaya getirip (yarısına) yaklaşık 2,5V gerilim verdiğimizde, ekranda 0-1023 ün yarısı yaklaşık 512 gibi bir rakam görmemiz gerekiyor.

Kodlar


void setup() {
  Serial.begin(9600); // Serial portu başlatıyoruz ve arduino ile bilgisayar arasındaki iletişim hızını (9600) belirliyoruz.

}

void loop() {
  // Analog pinlerden veri okumak için analogRead() komutu kullanıyoruz.
  Serial.println(analogRead(0)); // Serial.println() komutu, parantez içine yazdığımız veriyi ( analogRead(0) ) Serial Port ekranına yazdırır.

}

Kodu İndir


Veri_okuma_potansiyometre.rar