WiFi101OTA

WiFi101 OTA library

Bu kütüphane, SAMD21 tabanlı kartlarda OTA özelliklerinin ( MKR1000 , Zero ve MKRZero gibi ) WiFi 101 kalkanı veya MKR1000'in yerleşik WiFi özelliklerini kullanarak olmasını sağlar . Şebeke üzerinden yüklenecek çizim iki medyada saklanabilir:

  • the internal flash;
  • an external SD card;

İlk durumda, yeni çizim toplam belleğin yarısını (256/2 = 128kB) geçemezken, ikinci durumda tüm MCU flaşlarını kullanabilirsiniz.

Bu kütüphaneyi kullanmak için
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include < WiFi101 .h>
#include < WiFi101OTA .h>
#include <SDU.h>

Örnekler

  • WiFi101_OTA: Dahili flaşın nasıl kullanılacağını gösterir
  • WiFi101_SD_OTA: SD kartın nasıl kullanılacağını gösterirWiFi101OTA sınıfı