ArduinoHTS221

ArduinoHTS221 library

ArduinoHTS221 kütüphanesi, ortamın sıcaklığını ve bağıl nemini okumak için Arduino Nano 33 BLE Sense üzerinde bulunan HTS221 sensörünü kullanmanızı sağlar.

Bu kütüphaneyi kullanmak için
#include <Arduino_HTS221.h>

  • Humidity accuracy: ± 3.5% rH, 20 to +80% rH
  • Humidity range: 0 to 100 %
  • Temperature accuracy: ± 0.5 °C,15 to +40 °C
  • Temperature range: -40 to 120° C

Fonksiyonlar