ArduinoGraphics

Arduino Graphics Kütüphanesi

Bu, grafik ilkelleri olan ekranlarda çizim yapmanıza ve yazmanıza olanak tanıyan bir kütüphanedir; kullandığınız ekranı çalıştırmak için belirli bir donanım arabirim kitaplığı gerektirir, bu nedenle her ekran türünün kendi donanıma özgü kitaplığı olmalıdır.

Bu kütüphaneyi kullanmak için
#include < ArduinoGraphics .h>

Grafik ilkellerinin kullanımını kolayca anlamanıza izin vermek için, gerçek olanla değiştirilmesi gereken adlı bir kukla ekran nesnesi kullanıyoruz, ör. MATRIX , OLED , TFT vb. Daha fazla bilgi için ekranınızın donanım arayüz kitaplığına bakın.

Bu kütüphanenin tarzı ve sözdizimi Processing 3'ten esinlenilmiştir ve İşleme'nin öğrenilmesinin Arduino güdümlü donanımın çok yönlülüğünü pc tabanlı bir grafik arayüzün gücü ile birleştiren karmaşık uygulamalar geliştirmek için çok yararlı olduğuna inanıyoruz.

Arduino Graphics sınıfı