ArduinoAPDS9960

ArduinoAPDS9960 library

ArduinoAPDS9960 kütüphanesi, hareketleri, rengi, ışık yoğunluğunu ve yakınlığı okumak için Arduino Nano 33 BLE Sense üzerinde bulunan APDS9960 sensörünü kullanmanızı sağlar.
Hareket okumaları, sensörün içindeki dört fotodiyot üzerinde elin hareketinin algılanmasına dayanırken, yakınlık sensöre geri bir şey (IR'yi yansıtan herhangi bir şey) tarafından yansıtılan kızılötesi ışık miktarı ile okunur. R, G, B ve beyaz bileşenler için renk 16 bitlik bir değer olarak verilir; sensöre çarpan ışık bir nesneye yansıma değil, ortamdaki ışık ise, renk sıcaklığını hesaplamak mümkündür, aksi takdirde ışığı sensöre yansıtan nesnenin rengini tespit etmek mümkündür.

Bu kütüphaneyi kullanmak için
#include <Arduino_APDS9960.h>

Fonksiyonlar