Arduino Due Programming port 16U2'nin ürün yazılımını yükseltme

Arduino Due Programlama portu arkasında bir AVR mikro SAM3X ilk seri portuna bilgisayardan gelen USB sinyalleri dönüştüren (ATmega16U2) bulunmaktadır. Bu öğreticide, AVR-ISP (sistem içi programcı) olarak Arduino Uno veya Mega kullanarak ATmega16U2 ürün yazılımını güncelleyeceksiniz.

Talimatlar

Arduino kartınızı AVR'ye bir önyükleyici yakmak için kullanmak için birkaç basit adımı izlemeniz gerekir.

  1. Arduino IDE'de ArduinoISP çizimini ( Örneklerde ) açın.
  2. Araçlar> Pano ve Seri Port menülerinde programcı olarak kullandığınız panoya karşılık gelen öğeleri (programlanan panoya değil) seçin.
  3. ArduinoISP çizimini yükleyin.
  4. GND ve RESET pimi arasına 10 uF (mikro Farad) kapasitör bağlayın.
  5. Arduino Uno'dan (veya Mega) aşağıdaki pinleri ATmega16U2 ICSP konnektörüne bağlayın:

Uno Mega 16U2 ICSP
SCK 13 52 3
MİSO 12 50 1
MOSI 11 51 4
Sıfırla 10 10 5
GND GND GND 6
+ 5V 5V 5V 2

Arduino Due, AVR programcısı olarak ayarlanan Arduino Uno'dan güç alacaktır. Uno / Mega ve hedefin ICSP konnektörü arasındaki bağlantılar hakkında daha fazla ayrıntı istiyorsanız, lütfen aşağıdaki eğiticiye bakın: AVR-ISP olarak Arduino

Ürün yazılımını avrdude kullanarak yükseltin

Ürün yazılımını yükseltmek için, IDE klasörünüzde zaten bulunan "avrdude" adlı bir komut satırı aracı kullanmanız gerekir. Aşağıdaki yolda bulabilirsiniz: /path_to_arduino/arduino.1.5.x/hardware/tools

16U2'ye yüklenecek ürün yazılımı, .hex uzantısına sahip bir ikili biçimde.

Linux ve Mac

Yapılacak ilk şey IDE ile birlikte gelen ortalama araçları içeren dizine gitmek. Bunu yapmak için bir terminal penceresi açın ve şunu yazın:

cd /home/USER/arduino-1.5.2/hardware/tools

Arduino dizinine ulaşma yolu onu nereye yerleştirdiğinize bağlıdır. Ardından, ürün yazılımını flash etmek için ihtiyacınız olan tüm parametreleri belirten avrdude aracını yürütebilirsiniz. İşte tam çizgi:

/ home / KULLANICI / arduino-1.5.2 / donanım / araçlar $. / avrdude -C avrdude.conf -c arduino -P / dev / ttyACM0 -b 19200 -p m16u2 -vvv -U flash: w : / home / USER / newFirmware / 16u2.hex: i

pencereler

Yapılacak ilk şey IDE ile birlikte gelen ortalama araçları içeren dizine gitmek. Bunu yapmak için Başlat'ı tıklatıp cmd yazdıktan sonra enter tuşuna basın.

Komut istemi açıldıktan sonra aşağıdaki gibi bir satır görüntülemelidir: C:\Users\USER sonra Arduino klasörü içinde hareket etmek için aşağıdaki komutu yazın (yerleştirdiğiniz yere bağlıdır): cd arduino-1.5.2\hardware\tools

Arduino dizinine ulaşma yolu onu nereye yerleştirdiğinize bağlıdır. Ardından, ürün yazılımını flash etmek için ihtiyacınız olan tüm parametreleri belirten avrdude aracını yürütebilirsiniz. İşte tam çizgi:

arduino-1.5.2 / donanım / araç > avrdude.exe -C avrdude.conf -c arduino -P / dev / ttyACM0 -b 19200 -p m16u2 -vvv -U flash: w : / home / USER / newFirmware / 16u2. heks: i

Avrdude parametre açıklamaları:

-C avrdude.conf Arduino Uno'yu programcı olarak kullanmak için yapılandırma dosyasını yükleyin
-c arduino kullanmak istediğiniz programlayıcıyı belirtin
-P /dev/ttyACM0 programlayıcının bağlı olduğu usb portu
-b 19200 baud hızı
-p m16u2 programlamak istediğiniz hedef cihaz
-vvv ayrıntılı çıktıyı etkinleştir
-U flash:w:/home/USER/newFirmware/16u2.hex:i .hex dosyasını flash belleğin içine yazmak istediğinizi belirtin (w)