ATmega8 -Arduino Pim Haritalama

Aşağıda, erken Arduino'larda kullanılan orijinal çip olan Atmega8'in pim eşlemesi bulunmaktadır. Atmega168 ve 328P'nin pim eşlemesi kabaca aynıdır.